Home » Voor behandelaars

Voor behandelaars

Uw patiënt of cliënt heeft hersenletsel of een ernstige vorm van whiplash opgelopen en heeft persisterende klachten van overprikkeling.

Als deze klachten zich niet herstellen binnen twee jaar, verwachten wij geen verdere verbeteringen.
Soms kunnen mensen zich nog enigszins redden met copingstrategieën maar die houden in de praktijk veelal in het vermijden van prikkels. Er zijn veel mensen in onze achterban die totaal geïsoleerd door het leven moeten gaan. Die niet kunnen deelnemen aan het openbare- familie- of gezinsleven. Er zijn ook mensen met hersenletsel met lichtere klachten. Wij benoemen op deze website de ernstiger situaties.

 

Overprikkeling valt officieel onder de niet zichtbare gevolgen van hersenletsel, maar er zijn voldoende signalen af te lezen aan de persoon waaraan een buitenstaander kan opmerken dat het niet goed gaat. Zie de opsomming op de pagina 'Gevolgen'.

We onderscheiden zintuiglijke-, cognitieve- en emotionele overprikkeling, zie de uitleg op de pagina Wat is overprikkeling.

 

De vaak ogenschijnlijk ongeschonden buitenkant en/of verbale kracht verhult de diepe problematische beschadigingen waardoor iemand niet in staat is te functioneren in het sociale en maatschappelijke leven. Overprikkeling wordt ten onrechte soms gediagnosticeerd als SOLK of psychiatrisch beeld. Alle tekst valt onder copyrightbeleid!© kopieer deze tekst niet ©

 

Wij adviseren daarom ook rekening te houden met deze onzichtbare gevolgen in het brein. Rekening houden met deze beperkingen zijn randvoorwaarden waaraan moet zijn voldaan opdat iemand met overprikkeling bij hersenletsel optimaal gebruik kan maken van zijn of haar intellectuele vermogens. Alle tekst valt onder copyrightbeleid!© kopieer deze tekst niet ©


In uw praktijk zal dat kunnen inhouden dat u als de patiënt er is, de volgende maatregelen kunt nemen:

 • de radio of nieuwsfeeds op beeldscherm in de wachtkamer uit of u biedt een andere plek aan om te wachten. 
 • de radio in de behandelkamer uit.
 • het rammelspeelgoed in de wachtkamer waar mogelijk in een ruimte aanbieden waar ouders met kinderen wachten.
 • de lichten in de behandelkamer waar mogelijk dimmen.
 • laat de patiënt waar mogelijk met de rug naar afleidende prikkels zitten.
 • praat niet teveel met uw handen; elke beweging zien kan overprikkelen.
 • neem de tijd; als mensen zich opgejaagd voelen zullen zij minder goed kunnen nadenken.
 • spreek in rustige, eenduidige, niet te lange zinnen.
 • geef waar mogelijk een dubbele afspraak of plan de afspraak aan het einde van het spreekuur.
 • geef de mogelijkheid dat mensen hun klachten vooraf noteren op een briefje. De rit naar uw praktijk zal al zoveel vergen dat het goed benoemen van de klachten wellicht niet meer lukt.
 • besef dat uw kleding ook visuele overprikkeling kan geven: drukke patronen, strepen, stippels of felle kleuren.
 • besef dat pijn of bijkomende ziekte het functioneren erger belemmert. Het denken kan trager zijn. Mensen kunnen dan ook zonder afasie moeilijker uit de woorden komen en zelfs zonder apraxie in de voorgeschiedenis, minder goed taken uitvoeren. Dat is geen uiting van aanstellerij maar van overprikkeling of van het ziek zijn bij hersenletsel.

Alle tekst valt onder copyrightbeleid!© kopieer deze tekst niet ©

Trainingen?

Er zijn vele hulpverleners die menen dat overprikkeling op het cognitieve vlak ligt, op het gebied van concentratie en het niet kunnen richten van aandacht. Zij zullen menen dat je het concentratievermogen kunt trainen.
Wat wij van duizenden mensen terug hoorden is dat er met het opbrengen van gerichte focus een uitgestelde reactie kan komen. Het ‘gevaar’ schuilt erin alleen te kijken naar het directe te trainen resultaat zoals boodschappen doen. Met getrainde focus en wilskracht kun je namelijk een omgeving met veel prikkels (bijvoorbeeld een supermarkt) kort beter aan. Maar dan kan de overprikkeling één of enkele dagen later er extra hard inhakken, als een opgestapelde uitgestelde chaos.
Mensen kunnen dan alsnog na een uitgestelde periode misselijk van moeheid worden of andere fysieke klachten van overbelasting. Mensen met hersenletsel kunnen in een hyperfocus komen. Het ‘aanzetten’ van de hyperfocus is meestal niet iets wat vanzelf gebeurt. De hyperfocus heeft ook een nadeel dat het schakelen naar een andere taak nauwelijks lukt. Dat kan weer tot gevaarlijke situaties en erge vermoeidheid leiden. Alle tekst valt onder copyrightbeleid!© kopieer deze tekst niet ©

 

©Hersenletsel-uitleg 2018 copyright op deze afgebeelde piramide.

In de literatuur worden vaak piramides gebruikt als toelichting op cognitief functioneren. Er bestaan er meerdere van in de wereld, net even verschillend. Ons algemene piramidemodel voor overprikkeling bij hersenletsel staat op een basis waarin zich de neurale netwerken van autonoom zenuwstelsel en van  
sensorisch systemen bevinden. Mentale belastbaarheid fluctueert elke dag daarmee fluctueert ook het functioneren elke keer weer.

Wij benadrukken dat je eerst met je zintuigen waarneemt en al overprikkeld kan raken door slechte filtering. Daarboven wordt dan gebouwd met de andere lagen van de piramide. (copyright J.van Haastrecht en A.van Schaaijk, team Hersenletsel-uitleg 2018)