Erkende info over overprikkeling door hersenletsel. Gemaakt door de deskundigen van Hersenletsel-uitleg.nl Erkende patiëntenbelangenorganisatie voor dit probleem. Winnaar Gouden Speld Verdienste opvallend goed werk NAH

Voor behandelaars

ONDERZOEK OVERPRIKKELING nieuws!

30 oktober 2020

“Er is massaal gehoor gegeven aan onze oproep om mee te doen aan ons onderzoek naar OVERPRIKKELING!  Iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld: HEEL VEEL DANK. Als het goed is hebben de deelnemers ook allemaal een rapportage met de eigen scores ontvangen van Onderzoeksbureau Soffos. Het was de bedoeling om op 31 oktober 2020 de eindrapportage te publiceren. Die datum gaan we helaas niet halen.

 

De antwoorden hebben zo’n schat aan gegevens opgeleverd dat we liever kiezen voor een kwalitatief sterk eindverslag dan voor een snelle rapportage. We beloven dat het wachten de moeite waard zal zijn.” 

9 november 2020: Volg het nieuws en de tussenrapportage van ons ONDERZOEK naar overprikkeling bij hersenletsel op de pagina https://www.overprikkeling.com/onderzoek-overprikkeling


Info voor behandelaars

Uw patiënt of cliënt heeft hersenletsel of een ernstige vorm van whiplash opgelopen en heeft persisterende klachten van overprikkeling.

Als deze klachten zich niet herstellen binnen twee jaar, verwachten wij geen verdere verbeteringen. Wij richten ons dan ook op de mensen met hersenletsel, die geen baat hadden bij intensieve (functionele-) neurorevalidatie of neurovisuele therapie bij neuro-optometristen.
Soms kunnen mensen zich nog enigszins redden met coping strategieën maar die houden in de praktijk veelal in het vermijden van prikkels. Er zijn veel mensen in onze achterban die totaal geïsoleerd door het leven moeten gaan. Die niet kunnen deelnemen aan het openbare- familie- of gezinsleven. Er zijn ook mensen met hersenletsel met lichtere klachten. Wij benoemen op deze website de ernstiger situaties.

 

Overprikkeling valt officieel onder de niet zichtbare gevolgen van hersenletsel, maar er zijn voldoende zichtbare  signalen, waardoor een buitenstaander kan opmerken dat het niet goed gaat. Zie de opsomming op de pagina 'Gevolgen'.

We onderscheiden zintuiglijke-, cognitieve- en emotionele overprikkeling, zie de uitleg op de pagina Wat is overprikkeling.

 

De vaak ogenschijnlijk ongeschonden buitenkant en/of verbale kracht verhult de diepe problematische beschadigingen waardoor iemand niet in staat is te functioneren in het sociale en maatschappelijke leven. Overprikkeling wordt ten onrechte soms gediagnosticeerd als SOLK of psychiatrisch beeld. 

 

Wij adviseren daarom ook rekening te houden met deze onzichtbare gevolgen in het brein. Rekening houden met deze beperkingen zijn randvoorwaarden waaraan moet zijn voldaan opdat iemand met overprikkeling bij hersenletsel optimaal gebruik kan maken van zijn of haar intellectuele vermogens en optimaal kan participeren. 

We voelen ons gelukkig dat, wat wij al sinds 2013 uitdragen op deze site, sinds januari 2020 op de kwaliteitscriteria kaarten staan voor de professionals in de NAH- en gehandicaptenzorg, alsmede bij NAH-prikkelS van het Kennisplein Gehandicaptensector.

Tips voor de behandelaar:


Wachtruimte

 • bied een prikkelarme (stille) wachtruimte aan of bied een alternatieve wachtruimte aan
 • bied waar mogelijk een aparte wachtkamer aan voor ouders met jonge kinderen. Het geluid van rammelend speelgoed kan overprikkelend zijn.
 • bied een prikkelarme behandelruimte als dat kan en anders:
  • zet de radio in de behandelkamer uit.
  • besef dat de belichting van de ruimte te fel kan zijn.
  • dim de lichten in de behandelkamer waar mogelijk.
 • besef dat drukke of kleurige vloerpatronen of drukke, kleurige kunst aan de muur visuele overprikkeling kan geven. Zo kan de route door een ziekenhuis /polikliniek naar uw spreekkamer al overprikkelend werken.

 

Behandeling

 • bied een eenpersoonskamer aan in het ziekenhuis /revalidatiekliniek
 • besef dat ieder achtergrondgeluid teveel kan zijn voor iemand met verstoorde prikkelverwerking.
 • laat de patiënt waar mogelijk met de rug naar afleidende prikkels / lichtinval zitten.
 • praat niet teveel met uw handen; het zien van beweging kan overprikkelen.
 • praat niet te luid als iemand niet slechthorend is.
 • neem de tijd; als mensen zich opgejaagd voelen zullen zij minder goed kunnen nadenken.
 • spreek in rustige, eenduidige, niet te lange zinnen.
 • hou al met de planning van afspraken rekening met hersenletsel en overprikkeling; geef waar mogelijk een dubbele afspraak of plan de afspraak aan het einde van het spreekuur.
 • geef dat de patiënt /cliënt voldoende rust en ruimte ervaart om alles te bespreken wat belangrijk is.
 • geef de mogelijkheid dat mensen hun klachten vooraf noteren op een briefje. De rit naar uw praktijk zal al zoveel vergen, dat het goed benoemen van de klachten wellicht niet meer lukt.
 • besef dat uw kleding ook visuele overprikkeling kan geven, zoals drukke patronen, strepen, stippels of felle kleuren.
 • besef dat het zien van beweging iemand onwel kan maken.
 • besef dat pijn of bijkomende ziekte het functioneren erger belemmert. Het denken kan trager zijn. Mensen kunnen dan ook zonder afasie moeilijker uit de woorden komen en zelfs zonder apraxie in de voorgeschiedenis, minder goed taken uitvoeren. Zelfs ataxie kan voorkomen ten tijde van overprikkeling. Dat is geen uiting van aanstellerij maar van overprikkeling of van het ziek zijn bij hersenletsel.

Alle tekst valt onder copyrightbeleid!© kopieer deze tekst niet ©

Trainingen?

Er zijn vele hulpverleners die menen dat overprikkeling op het cognitieve vlak ligt, op het gebied van concentratie en het niet kunnen richten van aandacht. Zij zullen menen dat je het concentratievermogen kunt trainen.
Wat wij van duizenden mensen terug hoorden is dat er met het opbrengen van gerichte focus een uitgestelde reactie kan komen. Het ‘gevaar’ schuilt erin alleen te kijken naar het directe te trainen resultaat zoals boodschappen doen. Met getrainde focus en wilskracht kun je namelijk een omgeving met veel prikkels (bijvoorbeeld een supermarkt) kort beter aan. Maar dan kan de overprikkeling één of enkele dagen later er extra hard inhakken, als een opgestapelde uitgestelde chaos.
Mensen kunnen dan alsnog na een uitgestelde periode misselijk van moeheid worden of andere fysieke klachten van overbelasting. Mensen met hersenletsel kunnen in een hyperfocus komen. Het ‘aanzetten’ van de hyperfocus is meestal niet iets wat vanzelf gebeurt. De hyperfocus heeft ook een nadeel dat het schakelen naar een andere taak nauwelijks lukt. Dat kan weer tot gevaarlijke situaties en erge vermoeidheid leiden. Alle tekst valt onder copyrightbeleid!© kopieer deze tekst niet ©

Er zijn geen evidence based trainingen. Sommigen hebben (deels) baat bij intensieve (functionele -) neurorevalidatie of neurovisuele therapie. Maar voor hen die er geen baat bij hebben zijn wij de patiëntenbelangenorganisatie.

Cognitieve piramide

©Hersenletsel-uitleg 2018 copyright op deze afgebeelde piramide.

In de literatuur worden vaak piramides gebruikt als toelichting op cognitief functioneren. Er bestaan er meerdere van in de wereld, net even verschillend. Ons algemene piramidemodel voor overprikkeling bij hersenletsel staat op een basis waarin zich de neurale netwerken van autonoom zenuwstelsel en van  
sensorisch systemen bevinden. Mentale belastbaarheid fluctueert elke dag daarmee fluctueert ook het functioneren elke keer weer.

Wij benadrukken dat je eerst met je zintuigen waarneemt en al overprikkeld kan raken door slechte filtering. Daarboven wordt al dan niet gebouwd met de andere lagen van de piramide.

(copyright J.van Haastrecht en A.van Schaaijk, team Hersenletsel-uitleg 2018)

Alle tekst valt onder copyrightbeleid!© kopieer deze tekst niet © We willen gráág helpen met tekst voor uw website!

Download deze pagina voor eigen gebruik

Voor De Behandelaar Overprikkeling Bij Hersenletsel
PDF – 308.0 KB