Symptomen hZZO

Hersenletsel gerelateerd Ziektebeeld Zintuiglijke Overprikkeling

h-ZZO is niet hetzelfde als 'overprikkeling bij hersenletsel'. h-ZZO is een ziektebeeld, dat ontstaat bij mensen met hersenletsel door zintuiglijke overprikkeling. De klachten verschillen per persoon.
We hebben in het eerste onderzoek naar h-ZZO, waarvan de resultaten gepubliceerd zijn in 2021, de typerende klachten gevonden en beschreven. Er kunnen enkelvoudige klachten zijn of combinaties van neurovegetatieve, neurologische, cognitieve of emotionele hersenletselklachten en problemen met de participatie.

 

  • algemene neurovegetatieve disbalans (autonome zenuwstelsel) met een fight, flight of freeze reactie
  • en/of een kortdurende of langdurige verergering van neurologische en cognitieve hersenletsel klachten
  • en/of een kortdurend of langdurig presenteren van neurologische en cognitieve hersenletsel klachten.

 

Het herstellen van een zintuiglijke overprikkeling waardoor het ziektebeeld h-ZZO (hersenletsel gerelateerd Ziektebeeld Zintuiglijke Overprikkeling) ontstaat, kan weken, maanden en – soms en voor sommigen – jaren duren waarbij iemand ook in een chronische situatie kan belanden.

* definitie neurovegetatieve klachten = ziekteverschijnselen die kunnen ontstaan, wanneer het autonome zenuwstelsel dat zelfstandig (buiten de wil om) zorgt voor het aansturen van verschillende organen, is ontregeld.

Fysieke, motorische en / of autonome klachten
Hoofdpijn variërend in ernst
Het gevoel van een strakke band om het hoofd of druk op het hoofd hebben
Krachtverlies of (halfzijdige) uitval in ledematen en/of gezicht, spierslapte
Verdoofd gevoel in de aangedane zijde
Problemen met auditieve belastbaarheid
Geluiden worden anders of luider ervaren
Fysieke klachten krijgen bij het zien van visuele info of bij het horen van auditieve info
Problemen met visuele belastbaarheid
Problemen met het zien zoals dubbel zien, niet scherp kunnen stellen van de ogen
Problemen met tactiele belastbaarheid
Problemen met overige zintuiglijke belastbaarheid
Moeite met lopen
Wankel lopen
Moeite met het evenwicht en of duizeligheid
Moeite met motorische aansturing of coördinatie, ook bij het praten (spraakapraxie)
Haperend praten
Woordvindingsproblemen
Een algemene malaise, griepgevoel, zich ziek voelen
Het koud of warm hebben
Lichte stijging van de lichaamstemperatuur
Een warm hoofd hebben: het hoofd voelt voor betrokkene heet aan
Niet kunnen slapen bij een vergrote slaapbehoefte
Misselijkheid en /of braken
Hinder van warmte boven de 25 graden Celsius
Verhoogde hartslag en ademhaling
Aandrang tot urineren of ontlasten
Flauwvallen of even buiten bewustzijn geraken
Drop attacks zonder bewustzijnsverlies
Epileptisch insult
Shut down ervaren van het lichaam en hersenen
Knipperen met de ogen of ogen dichtdoen
Veel slikken
Pupilverwijding (dilatatie)
Oorsuizen / tinnitusklachten
Vermoeidheid tot uitgeput zijn
Trillen of grove tremoren, 'klapperen' tot myoclonieën
Problemen met de cognitieve belastbaarheid
Niet goed kunnen denken
Het denken stopt als iemand te snel praat
Het denken stopt bij achtergrondgeluiden
Niet kunnen denken bij wachtstandmuziekje
Moeite met onthouden en vergeten wat er gelezen wordt als iemand begint te praten
Hoe overprikkelder iemand is, hoe meer moeite er is om anderen te begrijpen
Moeite met denken bij veel emotionele momenten
Mist in het hoofd
Rusteloos worden
Zich afsluiten voor anderen om zich af te sluiten van prikkels
Vertraagd denken
Niet goed meer kunnen handelen
Problemen met de emotionele belastbaarheid
Emotioneler worden
Ontladingshuilbui of vermoeidheidshuilen
Onmachtig gevoel tot hopeloosheid
Geïrriteerd gedrag of boos worden als de prikkels niet kunnen stoppen
Problemen met de participatie / deelnemen aan de samenleving
Het sociale leven is beperkt door de lichamelijke conditie
Niet deel kunnen nemen aan het openbare leven
Niet mee kunnen doen met de familie
Niet mee kunnen doen met vrienden
Een langdurig tandheelkundig of medisch traject niet aan kunnen