Wat is h-ZZO ?

De afkorting h-ZZO staat voor hersenletsel gerelateerd Ziektebeeld Zintuiglijke Overprikkeling

h-ZZO: hersenletsel gerelateerd Ziektebeeld Zintuiglijke Overprikkeling
h-ZZO is niet hetzelfde als 'overprikkeling bij hersenletsel'. h-ZZO is een ziektebeeld, dat ontstaat bij mensen met hersenletsel door zintuiglijke overprikkeling. De klachten verschillen per persoon. We hebben in het eerste onderzoek naar h-ZZO, waarvan de resultaten gepubliceerd zijn in 2021, de typerende klachten gevonden en beschreven.
Het diagnosticum met de belastbaarheid voor zintuiglijke prikkels
Het neurologisch ziektebeeld door zintuiglijke overprikkeling kan sinds januari 2024 worden geobjectiveerd met een diagnosticum. Het ziektebeeld h-ZZO is vastgelegd met de kenmerken opgehaald in het eerste onderzoek (2021). Het diagnosticum bouwt hierop voort. Het diagnosticum brengt een belastbaarheid met zintuiglijke prikkels in beeld. Dit voor een ieder die zich herkent in klachten zoals genoemd bij het hersenletsel gerelateerd Ziektebeeld Zintuiglijke Overprikkeling, het h-ZZO.

De link naar you tube is https://youtu.be/99ZAFKkRi9A 


Definitie van het h-ZZO

Ja, er zijn helaas vormen van overprikkeling, die ziekmakend kunnen zijn. Ernstig ziekmakend.

DEFINITIE VAN HET (HERSENLETSEL-GERELATEERDE) ZIEKTEBEELD van ZINTUIGLIJKE OVERPRIKKELING

Overprikkeling door hersenletsel is een toestandsbeeld van een uitputtende situatie die een neurologische oorsprong kent en die ontstaat als er meer cognitieve, emotionele en zintuiglijke (inclusief proprioceptieve en vestibulaire) informatie (in de vorm van prikkels) wordt ontvangen dan de hersenen kunnen verwerken. 
Het kan resulteren in:

  • algemene neurovegetatieve disbalans (autonome zenuwstelsel) met een fight, flight of freeze reactie
  • en/of een kortdurende of langdurige verergering van neurologische en cognitieve hersenletsel klachten
  • en/of een kortdurend of langdurig presenteren van neurologische en cognitieve hersenletsel klachten.


Er kunnen enkelvoudige klachten zijn of combinaties van neurovegetatieve, neurologische, cognitieve en emotionele hersenletselklachten.

Deze definitie komt van pagina 12 en 23 van het onderzoeksrapport '21.

Eenvoudige prikkels kunnen leiden tot ernstige lichamelijke reacties. Uit het onderzoek bleek de lange hersteltijden na een enkele overprikkeling (weken, maanden en – soms en voor sommigen – jaren). Ook de ziekteklachten werden aangetoond in het onderzoek. Op alle fronten bleek de ernstig bemoeilijkte participatie.

De meest in het oog springende klachten zijn de neurologische uitvalsverschijnselen, die tijdelijk (kortdurend of langdurig) kunnen optreden.

© *Bron zie voetnoot

Diagnosticum


Een diagnosticum is een middel om tot een diagnose te kunnen komen.

Op die pagina Diagnosticum vindt u achtereenvolgens:

Klachten die kunnen passen bij:

Poster:
De poster kan je vergroten door er op te klikken.
Deze poster is als digitaal A2 bestand voor 1,25 te koop in onze webshop (zelf afdrukken).
Of gratis als A4 bestand via deze link.

NB! Klachten kunnen lijken op een ander ziektebeeld. Maar let op! Bij dit ziektebeeld h-ZZO, is er sprake van een beschadigd brein. De uitlokkende factoren om ziek te worden zijn zintuiglijke prikkels mogelijk versterkt door een veranderde belastbaarheid (conditie als vermoeidheid of griep) of andere interne en externe factoren.


Historie van h-ZZO (uitklapmenu)

De vastlegging van het ziektebeeld komt voort uit twee onderzoeken die het onderzoeksbureau Soffos en Hersenletsel-uitleg deden tussen 2018 en 2024 dat resulteerde in de publicaties in 2021 en 2024.
Soffos en Hersenletsel-uitleg deden onderzoek nadat gebleken was dat veel mensen met hersenletsel klachten hadden van blootstelling aan gewone zintuiglijke prikkels.

Dat bleek uit een enquête van Hersenletsel-uitleg onder 1400 mensen met hersenletsel in 2013 en 2014, én uit onderlinge discussies van ruim 1300 mensen die elkaar troffen op een der FB-groepen die door Hersenletsel-Uitleg vanaf februari 2016 in het leven werden geroepen. Naast de klachten welke in de medische wereld bekend zijn als een gevolg van hersenletsel, bleek een groot deel van de mensen uit de enquête én de leden van de FB-groepen last hadden van klachten die zich onvoorspelbaar kunnen voordoen na blootstelling aan gewone zintuiglijke prikkels als licht en geluid.

Daarbij moet worden opgemerkt dat zowel de 1400 mensen die deelnamen aan de enquête én de mensen die lid waren van de Facebookgroep van Hersenletsel-uitleg, gebruik konden maken van digitale communicatie.

Zij konden zodoende hun eigen randvoorwaarden stellen om optimaal te kunnen deelnemen aan de enquête en aan de facebookgroep. Zij konden de ideale omstandigheden uitkiezen als wanneer ze online waren, en wanneer het stil genoeg, en de voor hun conditie geschikte ruimte om deel te nemen aan deze communicatie.

Tot we een passende naam hebben gevonden noemen wij het vanaf datum van 1e publicatie: hersenletsel gerelateerd Ziektebeeld door Zintuiglijke Overprikkeling.
We hebben een handzaam boekje gepubliceerd voor hulpverleners, zorgverleners en directe omstanders.

Hierin staan tips ter mogelijke preventie; een beschrijving hoe een naderend ziektebeeld bij een ander herkend kan worden, en advies waarmee wellicht het ontstaan daarvan is te voorkomen.

Zie ook https://www.hersenletsel-uitleg.nl/onderzoek-overprikkeling

Toelichting Op Classificatie En Bruikbaarheid Diagnosticum
PDF – 97,3 KB

Voetnoot bronvermelding

onderzoek overprikkeling bij niet aangeboren hersenletsel en Onze enquêtes 2016

Alle tekst valt onder copyrightbeleid!

zintuigelijke overprikkeling

€2,50