Erkende info over overprikkeling door hersenletsel. Gemaakt door de deskundigen van Hersenletsel-uitleg.nl Erkende patiëntenbelangenorganisatie voor dit probleem. Winnaar Gouden Speld Verdienste opvallend goed werk NAH

Gevolgen

Teveel externe en interne prikkels

Een prikkel is informatie die binnenkomt via onze zintuigen; zien, horen, ruiken, proeven, voelen (extern) of via onze gedachten of ons lichaam (intern). Bij verminderde belastbaarheid van het brein is er sprake van overprikkeling, een akelige en vaak leidend tot een uitputtende situatie waarbij de hersenen de hoeveelheid prikkels niet kunnen verwerken. Er zijn mensen met lichte klachten, maar ook mensen met extreem ernstige klachten.

 

Veel prikkels → Focussen en leren wordt moeilijk

Overmatig veel prikkels → Informatie opnemen wordt nagenoeg onmogelijk

Prikkelarme omgeving → Informatie opnemen, gedachten ordenen gaat goed

 

Gevolgen

In de door ons gehouden enquête wordt genoemd dat symptomen van overprikkeling door hersenletsel kunnen wisselen per persoon*, per situatie* en per moment*. Dat maakt het soms lastig te herkennen voor zowel de omgeving als voor de persoon in kwestie*. Overprikkeling fluctueert van dag tot dag naar mate er al belasting is gestapeld*. De trigger van overprikkeling verschilt ook per persoon* [*bron enquêtes hersenletsel-uitleg en persoonlijke mededelingen]

 

Er zijn mensen die lichte klachten hebben tot mensen die zodanig zeer gehandicapt zijn geworden door overprikkeling en mensen die zelfs een ziekenhuis NIET aan kunnen qua prikkels. Dat kan tot ernstige en levensbedreigende situaties leiden als mensen niet behandeld kunnen worden in een ziekenhuis of niet in reguliere woonvoorzieningen kunnen wonen. [*bron enquêtes hersenletsel-uitleg en persoonlijke mededelingen en interviews met Joke en Sibel ] ©Copyright = kopieer deze tekst niet!

 

Genoemd zijn:

Lichamelijke klachten*

De klachten verschillen van persoon tot persoon. Uit onze enquêtes bij mensen met hersenletsel vernamen wij:

 • hoofdpijn (variërend in ernst)*
 • gevoel van een strakke band om het hoofd*, drukkend gevoel in het hoofd*
 • gevoel van een warm hoofd hebben*
 • gevoel dat geluid en licht en andere prikkels in het hoofd blijven zitten*
 • vermoeidheid tot uitputtend gevoel tot extreme uitputting*
 • spierspanning- of krachtverlies of (halfzijdige) uitval in ledematen en/of gezicht, spierslapte*
 • verminderde motoriek, ataxie*
 • moeite met lopen*
 • verlies van coördinatie met lopen
 • verdoofd gevoel aangedane zijde*
 • haperend spreken tot overprikkeling voorbij is, spraakapraxie, afasie klachten*
 • misselijkheid en /of braken*
 • ruis in de oren, oorsuizen, tinnitus*
 • knipperende oogleden of gesloten oogleden*
 • oogpupil verandert*
 • wegkijken en niet deel meer kúnnen nemen aan het gesprek om zichzelf te proberen te beschermen tegen de prikkels*
 • verhoogde hartslag*
 • versnelde ademhaling of ingehouden adem*
 • wegraken in korte bewusteloosheid, bewustzijnsveranderingen*
 • totaal uitgeput gevoel*
 • lichte stijging van de lichaamstemperatuur*
 • aandrang tot plassen, ontlasten of diarree*
 • gevoel van een kater hebben*
 • epileptische insulten*
 • slaapproblemen, slapeloosheid of teveel slapen*.
 • persoonsafhankelijke klachten*.

Genoemd wordt dat een aanzienlijk aantal mensen met prikkelgevoeligheid met warme zomerse en tropische temperaturen minder goed functioneert en sneller overprikkeld is*.

[*bron enquêtes hersenletsel-uitleg en persoonlijke mededelingen] Alle tekst valt onder copyrightbeleid!© We helpen u graag met tekst voor uw website, zie de Pers pagina. kopieer deze tekst niet. ©

 

 

Cognitieve klachten van overprikkeling* 

De klachten verschillen van persoon tot persoon:

Dit kan leiden tot een situatie waarin de ernst van de overprikkeling wordt onderschat door zorgprofessionals die onvoldoende getraind zijn hierop alert te zijn.

 [*bron enquêtes hersenletsel-uitleg en persoonlijke mededelingen] Alle tekst valt onder copyrightbeleid!© We helpen u graag met tekst voor uw website, zie de Pers pagina. kopieer deze tekst niet ©

 

Emotionele klachten*

De klachten verschillen van persoon tot persoon:

 • onmachtig gevoel*
 • irritatiegevoelens bij sommigen agressief gedrag, kortaf zijn, snauwen*
 • bang zijn om weer zo lichamelijk ziek te worden*
 • sneller boos worden*
 • een ontladingshuilbui*
 • emotioneler zijn*
 • meer stress ervaren*
 • een overload aan emoties hebben en die niet kwijt kunnen
 • nog veel meer dat wij bekend zullen maken t.z.t.

[*bron enquêtes hersenletsel-uitleg en persoonlijke mededelingen]Alle tekst valt onder copyrightbeleid!© We helpen u graag met tekst voor uw website, zie de Pers pagina. kopieer deze tekst niet ©  

Sociale gevolgen van overprikkeling*

De klachten verschillen van persoon tot persoon:

 • eenzaamheid*
 • sociaal isolement*
 • niet kunnen meedoen aan het openbare leven*
 • niet kunnen meedoen aan gezinsleven, familieleven of vriendenleven*
 • niet in gemeenschappelijke ruimtes kunnen verblijven*
 • contact met mensen moeten gaan vermijden /minimaliseren om de overload te vermijden*.
 • niet in reguliere verpleeginstellingen / woonvormen kunnen verblijven, wegens verergering van klachten /niet prikkelarm zijn* + **

 [*bron enquêtes hersenletsel-uitleg en persoonlijke mededelingen ** persoonlijke mededelingen én Sibel , Ariana JokeAlle tekst valt onder copyrightbeleid!© We helpen u graag met tekst voor uw website, zie de Pers pagina. kopieer deze tekst niet ©

 

Langdurige overprikkeling; verregaande gevolgen*

De klachten verschillen van persoon tot persoon:


Het lichaam ervaart overprikkeling als stress, als gevaar en gaat dan stresshormonen produceren. Het leidt eerst tot een (a) alarmfase (meestal vecht of vlucht fase genoemd); (b) weerstandsfase (gericht op het lang weerstand bieden als levenswijze; (c) uitputtingsfase. Dit is een gevaarlijke fase waardoor het in gaat grijpen in lichaamsprocessen.
Het bekendste stresshormoon cortisol kan bij blijvend verhoogde waardes in het bloed leiden tot:

 • hart- en vaatklachten
 • maag- en darmklachten
 • slaapproblemen
 • auto-immuunproblemen
 • vetstofwisseling problemen
 • eiwitstofwisseling problemen
 • osteoporose
 • spierfuncties
 • depressie
 • burn-out
 • angststoornissen

Cortisol remt de aanmaak van helper T-cellen en macrofagen. Door de vermindering van helper-T cellen kan de aanmaak van antistoffen geremd worden. Cortisol is in veel opzichten een antagonist voor insuline.

[*bron team Hersenletsel-uitleg, enquêtes hersenletsel-uitleg (2016) en persoonlijke mededelingen en *Angst stress en fysiologie, *  The biological basis of disease in adults and children *A more excellent way] ©copyright We helpen u graag met tekst voor uw website, zie de Pers pagina. kopieer deze tekst niet

 

Het is zo belangrijk dat je manieren vindt om overprikkeling te voorkomen, of te reduceren. 

Er zijn veel hersenletselgetroffenen die in een continue staat van uitputting verkeren door chronische overprikkeling*, die nauwelijks of niet te trainen valt* met rust en pauze strategieën*.[bron enquêtes hersenletsel-uitleg 2016] Alle tekst valt onder copyrightbeleid!© We helpen u graag met tekst voor uw website, zie de Pers pagina. kopieer deze tekst niet ©

 

Chaos in je hoofd*

Wanneer je meer prikkels ontvangt dan je hersenen kunnen verwerken staan er ook nog onverwerkte prikkels in de file. Het kan in de hersenen leiden tot een verkeersopstopping van prikkels. Je zenuwstelsel maakt overuren om alle geluid, beeld, geur, beweging, gedachten een plaatsje te geven. De chaos die dat veroorzaakt kun je vergelijken met de drukte en geluiden tijdens de ochtendspits op de A4 wat ineens een landweggetje is geworden. Begint vervolgens je passagier tegen je te praten, dan is de chaos compleet.

 

Teveel tegelijkertijd

Een veelheid aan prikkels gelijktijdig, televisie aan en een gesprek voeren, wordt lastig. Nadenken, concentreren, handelen*, het wordt moeilijker. Prikkels verminderen is de enige optie om niet in een staat van uitputting te komen*. Lees meer op de pagina omgaan met overprikkeling.

Cognitieve piramide

Cognitieve functies hebben een zekere hiërarchische relatie met elkaar.
De werking van een bepaalde lagere cognitieve functie in de piramide zal de werking van een hogere functie beïnvloeden. Iemand die moeite heeft met het geheugen kan dat bijvoorbeeld hebben door problemen met aandacht en concentratie en niet alleen omdat het geheugen is aangedaan. Andersom kan dit ook: door stoornissen in de executieve functies kunnen de overige cognitieve functies slechter werken.


Vroeger dacht men dat een verstoorde prikkelverwerking ontstond door een beschadigd concentratievermogen. Maar het concentratievermogen wordt beïnvloed door de hoeveelheid prikkels die men ontvangt middels de zintuiglijke waarneming. Als die waarneming versterkt of vervormd is door verstoorde prikkelverwerking bij hersenletsel, kan men zich minder concentreren. En dát is wat de buitenstaander observeert.

 

De executieve functies vormen de hogere controle van de basisvermogens, waarbij het gaat om of en hoe iemand gebruik maakt van zijn kennis, vaardigheid en intellectuele begaafdheid

(Fasotti & Spikman, 2001).

 

Iemand die zintuiglijk overprikkeld is kan zich daardoor niet meer concentreren (een hogere functie). Niet omdat het een aandachtstekort is.©