Onderzoek Overprikkeling bij Niet-Aangeboren Hersenletsel
2021

"Hoe beïnvloedt overprikkeling het leven van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel?"

De publicatie is in PDF in te zien en beslaat 13 pagina's. Soms met blanco stukken.

De conclusie en discussie staan op pagina 11,12 en 13.
De audio zonder tabellen is te beluisteren onder de pdf.
Gepubliceerd op:

o   https://www.overprikkeling.com/onderzoek-overprikkeling

o   https://www.hersenletsel-uitleg.nl/onderzoek-overprikkeling

Te downloaden van https://www.soffos.eu/actions/downloads.php?articles=13

U kunt het eindrapport hieronder afluisteren:

© Afbeeldingen, geluid en tekst zijn auteursrechtelijk beschermd.

We zijn bezig met een vervolgonderzoek. Donaties zijn van harte welkom. We zijn een ANBI stichting = goed doel
of help ons via Geef.nl

Definitie

Overprikkeling door hersenletsel is een toestandsbeeld van een uitputtende situatie die een neurologische oorsprong kent en die ontstaat als er meer cognitieve, emotionele en zintuiglijke (inclusief proprioceptieve en vestibulaire) informatie (in de vorm van prikkels) wordt ontvangen dan de hersenen kunnen verwerken. 
Het kan resulteren in:

  • algemene neurovegetatieve disbalans* (autonome zenuwstelsel) met een fight, flight of freeze reactie en/of
  • een kortdurende of langdurige verergering van neurologische en cognitieve hersenletsel klachten en/of
  • een kortdurend of langdurig presenteren van neurologische en cognitieve hersenletsel klachten.


E
r kunnen enkelvoudige klachten zijn of combinaties van neurovegetatieve, neurologische, cognitieve of emotionele hersenletselklachten

De ernst van de klachten kan fluctueren afhankelijk van de hoeveelheid prikkels en al dan niet gestapelde prikkels en wisselende dag-energie. De ernst van de klachten kan individueel verschillen en beïnvloed worden door locatie en ernst van het hersenletsel, algemene lichamelijke en geestelijke conditie, persoonlijkheidskenmerken, ontwikkelingsstoornissen of angststoornissen en in het bijzonder ook bijkomende aandoeningen van de zintuigen al dan niet acuut ontstaan of zich langzaam ontwikkelend en bijvoorbeeld medicatiegebruik.

 

definitie neurovegetatieve klachten = ziekteverschijnselen die kunnen ontstaan, wanneer het zenuwstelsel dat zelfstandig (buiten de wil om) zorgt voor het aansturen van verschillende organen, is ontregeld.  

h-ZZO hersenletsel gerelateerd Ziektebeeld Zintuiglijke Overprikkeling
Als iemand met hersenletsel een heftige lichamelijke reactie krijgt op - of langdurige fysiek ziek wordt van- gewone zintuiglijke prikkels, noemen we dat hersenletsel gerelateerd Ziektebeeld Zintuiglijke Overprikkeling (h-ZZO).
Dit om het verschil te duiden met de mensen die wel hinder hebben van prikkels of prikkelgevoelig zijn, maar die niet fysiek ziek worden van voor anderen gewone prikkels.

Folder Overprikkeling Maart 2021 Met Info Over Onderzoek Naar Overprikkeling Tweezijdig Afdrukken en in drie delen vouwen
PDF – 130,5 KB