Steun doneer

Steun Project Overprikkeling

Op weg naar oplossingen en hulpmiddelen. We hebben het eerste onderzoek naar overprikkeling afgerond. Publicatie 15 februari 2021. Daarmee legden we de basis van erkenning van een hersenletsel gerelateerd ziektebeeld dat optreedt bij zintuiglijke overprikkeling.
Doneer en steun ons in noodzakelijk vervolgonderzoek waarmee we daadwerkelijk mensen willen helpen. Ieder bedrag is welkom. Help mee! We zijn in de afrondende fase van het vervolgonderzoek maar missen nog 15.000 euro (datum november 2023).


We zijn een erkende stichting met ANBI status. Dat is een erkend goed doel.

Bankrekening

NL14 RBRB 0706 3888 95
T.n.v. Stichting Foundation for Brain Injury Explanation. 

 

Giften voor Project Overprikkeling graag specifiek onder vermelding van:

'Project Overprikkeling' of 'Vervolgonderzoek naar overprikkeling'.

DANK!


Of geef aan onze spaaractie via Geef.nl

Kamer van Koophandel

Kamer van Koophandel 62701002ttps://www.geef.nl/doel/8758


DANK U WEL.
  U helpt ons zodat wij u en velen kunnen helpen.

P.S. Helaas weten we dat onderzoek doen een langdurige zaak is, vaak van meerdere jaren voor er resultaat te verwachten is. Onderzoek doen is een lange adem hebben, zeker als er geen subsidie gegeven is  door de overheid en je uit eigen middelen gaat bekostigen.
We hebben nu nog 15.000 euro nodig (november 2023).

Wij zijn officieel een goedgekeurd "Goed Doel" = ANBI status.