Diagnosticum zintuiglijke overprikkeling

Een diagnosticum is een middel om tot een diagnose te kunnen komen.

We hebben een diagnosticum ontwikkeld voor h-ZZO en zelfs meer dan dat!

11 januari 2024: vrijgave diagnosticum (uitklapmenu)

De door Hersenletsel-uitleg, in samenwerking met Onderzoeksbureau Soffos, ontwikkelde vragenlijst is ontwikkeld om het Ziektebeeld Zintuiglijke Overprikkeling (h-ZZO) te objectiveren.

Het is niet alleen in te zetten als diagnosticum voor het neurologisch ziektebeeld h-ZZO.
De vragenlijst is óók een hulpmiddel om de mate van belastbaarheid vast te stellen: een mate van belastbaarheid voor de in het dagelijks leven, vaak voorkomende zintuiglijke prikkels.

Een hulpmiddel voor iederéén die zich meent te herkennen of wordt herkend in de klachten en symptomen als beschreven voor het Ziektebeeld Zintuiglijke Overprikkeling (h-ZZO). 
Voor een volledige symptomen lijstvan h-ZZO klik hier.
Niet iedere overprikkeling bij hersenletsel is h-ZZO!

Het verslag van onderzoeksbureau Soffos van dec 2023 kunt u lezen op de pagina achter deze link. Conclusies staan in de PDF op pagina 6. Gesproken tekst onder de PDF.

Het diagnosticum (uitklapmenu)

Diagnosticum ter onderbouwing van een claim
Het diagnosticum, beoordeelt de mate waarin het leven van iemand wordt beïnvloed door diens verminderde belastbaarheid met zintuiglijke prikkels. Er wordt een viertal klassen van belastbaarheid onderscheiden.

Het diagnosticum kan worden gebruikt door diegenen die een waardeoordeel nodig hebben over hun belastbaarheid met  zintuiglijke prikkels in het dagelijks leven, ten opzichte van het ziektebeeld h-ZZO.

Let op! Dit is een classificatie voor de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). De ICF wordt gebruikt door ambtenaren, instanties, gemeentes (bijvoorbeeld voor de WMO). Voor medische diagnoses wordt de International Classification of Diseases (ICD) gebruikt. De 'definitie' van het h-ZZO is een beschrijving voor de ICD, voor de medicus (pagina 12 en 23 van het onderzoeksrapport*, of zie onderaan deze pagina).

Doelgroep (uitklapmenu)

Doelgroep
Het diagnosticum is beschikbaar, voor wie zich meent te herkennen in het klachtenbeeld van Zintuiglijke Overprikkeling. Voor een ieder die last heeft van zintuiglijke prikkels, voor wie ziek wordt van zintuiglijke prikkels. De meetlat heeft een schaalverdeling gebaseerd op het h-ZZO, in acht nemend de beschrijvingen zoals die gebruikt worden voor de ICF.

Waarvoor kun je dit persoonlijk rapport gebruiken? (uitklapmenu)

Rapportage: een persoonlijk rapport
Na het invullen van de check komt er een beschrijving met een beoordeling van de persoonlijke situatie voor diens belastbaarheid met zintuiglijke prikkels op het beeldscherm.

Er kan mee worden uitgelegd wat er met de persoon gebeurt en waar deze tegenaan loopt. Het bevat woorden en begrippen die gebruikt kunnen worden in een verweer of onderbouwing bij officiële instanties (bijvoorbeeld UWV, CIZ, WMO of het Belgische RIZIV).

Afhankelijk van de classificatie wordt er terug verwezen naar begrippen van het h-ZZO. De rapportage kan de persoon tot steun zijn als zij behandeld worden of beoordeeld worden met criteria van de ICF.
Download ook de toelichting op classificatie en bruikbaarheid van het diagnosticum, op deze pagina.

Toelichting Op Classificatie En Bruikbaarheid Diagnosticum
PDF – 97,3 KB

Wat neem je mee naar je arts, behandelaar of instantie naast je rapportage: (uitklapmenu)

De uitgeprinte persoonlijke score!

Let op!
Niet iedere arts, professional en instantie is meteen bekend met het ziektebeeld h-ZZO.
Daarvoor is tijd nodig. Neem vooral de eigen score én de uitleg uitgeprint mee naar de arts, professional of instantie.

In de volgende alinea staat waar u de check, om een score met diagnose te krijgen, kan doen. Blijf vriendelijk bij diegenen die het ziektebeeld niet kennen. 

De kosten voor een persoonlijke check (uitklapmenu)

Er zijn kosten verbonden aan het invullen van de check!
LEES DIT EERST GOED DOOR! Er zijn namelijk twee opties.


Hoe kun je betalen?

  • Betaal 9,50 voor jouw score en bijhorende tekst, als je zelf een schermprint kunt maken van het beeldscherm.

  • Betaal 14,50 voor jouw score en bijbehorende tekst als je een PDF via de mail wilt ontvangen.


Betaal vooraf via je bankrekening naar NL79 TRIO 01 98 006 268 t.n.v. Onderzoeksbureau Soffos te Zwijndrecht

Let op!

Wil je een persoonlijk verslag met naam en geboortedatum vraag dat dan aan via de mail (info@soffos.eu)

Let op!

  •  Welke naam staat er op je bankrekening? Is dat een andere naam dan die je bij de check invulde / of anders dan je e-mailadres? Stuur s.v.p een mail van het adres dat je gebruikte bij het aanvragen naar info@soffos.eu 
  • Zet daar in het e-mailadres dat je gebruikte bij het aanvragen van de check.
  • Vermeld de laatste twee cijfers en noem de naam van de bank. Bijvoorbeeld INGB met als laatste twee cijfers..of ABNA. met als laatste twee cijfers.. of RABO met als laatste twee cijfers.. of TRIO. met als laatste twee cijfers..
 • Lukt het je niet om te betalen dan ontvang je een betaalverzoek op het mailadres dat je gebruikt hebt om de check aan te vragen.

Als je Hersenletsel-uitleg wilt sponsoren of een donatie wilt geven voor al het werk dat wij vrijwillig doen, maak dan iets meer over en dat rekent Soffos met ons af. Dank!

Aanmelden voor een persoonlijke check

Aanmelden (uitklapmenu)

 • Betaal het bedrag zie boven
 • Lees eerst hieronder de handleiding van de vragenlijst:
  • Let op!!! Zodra je de indeling in een klasse van belastbaarheid en diagnose in beeld ziet maak dan een beeldschermafdruk /printscreen van álle tekst en afbeelding. Print deze uit.

  • Start: Klik de link aan onder deze uitleg
  • Vul in je naam en mailadres
  • Je komt op een scherm waar je enige persoonlijke omstandigheden worden: leeftijd en meer Die vragen zijn niet herleidbaar naar de persoon die het invult.
  • Druk de knop [VOLGENDE]
  • De vragenlijst verschijnt. De vragen die je moet beantwoorden staan in het rood. Klik op de vraag en je ziet vijf mogelijke antwoorden. Kies jouw antwoord. Ga door naar de volgende vraag. Klik op de vraag en kies jouw antwoord.
  • Let op, pas als je alle vragen hebt ingevuld kan je de knop [VOLGENDE] Lukt dat niet, dan heb je niet alle vragen beantwoord. Scroll de vragenlijst door. Dan zie je één of meer rode onbeantwoorde vragen. Beantwoord ze nu.
  • Druk de knop [VOLGENDE]
  • Dan krijg je een ander scherm te zien met jouw score en daaronder (scroll door!!) de klasse van jouw belastbaarheid met zintuiglijke prikkels en mogelijke diagnose.
  • LET OP!!! Maak van deze score op je beeldscherm een foto of printscreen/beeldschermafdruk!!!
   Want als je daarna op de knop [VOLGENDE] drukt sluit het programma en kan je niet meer terug naar de rapportage.

 • Meld je aan via deze link bij Onderzoeksbureau Soffos

  Een andere omslachtiger manier is met onderstaande link of de QR code. Echter de bovenstaande link aanklikken is makkelijker.
 • Ga naar de site http://app.soffos.eu te gaan. Hier kan vervolgens ingelogd worden met de volgende codes:

 • Professional code: 596606
  Link: 429f81
 • Je kunt ook de volgende QR-code scannen met jouw smartphone:

NB! Vanwege de te verwachten drukte zal er enige tijd overheen gaan dat de PDF toegezonden kan worden. S.v.p geduld!

Video met uitleg over h-ZZO

De link naar you tube is https://youtu.be/99ZAFKkRi9A 

Onderzoeksbureau Soffos, Team Hersenletsel-uitleg, Ariana van Schaaijk en José van Haastrecht werken intussen hard door om het derde onderzoek goed vast te leggen. Het derde onderzoeksverslag volgt zo spoedig mogelijk.


Download de PDF van de vrijgave Diagnosticum

PDF Vrijgave Diagnosticum Zintuiglijke Overprikkeling h-ZZO
PDF – 320,2 KB

*DEFINITIE VAN HET (HERSENLETSEL-GERELATEERDE) ZIEKTEBEELD van ZINTUIGLIJKE OVERPRIKKELING

Overprikkeling door hersenletsel is een toestandsbeeld van een uitputtende situatie die een neurologische oorsprong kent en die ontstaat als er meer cognitieve, emotionele en zintuiglijke (inclusief proprioceptieve en vestibulaire) informatie (in de vorm van prikkels) wordt ontvangen dan de hersenen kunnen verwerken. 
Het kan resulteren in:

 • algemene neurovegetatieve disbalans (autonome zenuwstelsel) met een fight, flight of freeze reactie en/of
 • en/of een kortdurende of langdurige verergering van neurologische en cognitieve hersenletsel klachten en/of
 • en/of een kortdurend of langdurig presenteren van neurologische en cognitieve hersenletsel klachten.

Er kunnen enkelvoudige klachten zijn of combinaties van neurovegetatieve, neurologische, cognitieve of emotionele hersenletselklachten.

Het herstellen van een zintuiglijke overprikkeling waardoor het ziektebeeld h-ZZO (hersenletsel gerelateerd Ziektebeeld Zintuiglijke Overprikkeling) ontstaat, kan weken, maanden en – soms en voor sommigen – jaren duren waarbij iemand ook in een chronische situatie kan belanden.

* definitie neurovegetatieve klachten = ziekteverschijnselen die kunnen ontstaan, wanneer het autonome zenuwstelsel dat zelfstandig (buiten de wil om) zorgt voor het aansturen van verschillende organen, is ontregeld.

*Onderzoek Overprikkeling (Zie bladzijde 12 en 13 van het onderzoeksrapport*) door Onderzoeksbureau Soffos in samenwerking met Hersenletsel-uitleg Jose A. P. van Haastrecht en Ariana van Schaaijk (2021) Hoe beïnvloedt overprikkeling het leven van mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel?