Gevolgen

Teveel externe en interne prikkels

Een prikkel is informatie die binnenkomt via onze zintuigen; zien, horen, ruiken, proeven, voelen (extern) of via onze gedachten of ons lichaam (intern). Bij verminderde belastbaarheid van het brein is er sprake van overprikkeling, een akelige en vaak uitputtende situatie waarbij de hersenen de hoeveelheid prikkels niet kunnen verwerken. 

 

Veel prikkels → Focussen en leren wordt moeilijk

Overmatig veel prikkels → Informatie opnemen wordt nagenoeg onmogelijk

Prikkelarme omgeving → Informatie opnemen, gedachten ordenen gaat goed

 

Gevolgen

In de door ons gehouden enquête wordt genoemd dat symptomen van overprikkeling kunnen wisselen per persoon*, per situatie* en per moment*. Dat maakt het soms lastig te herkennen voor zowel de omgeving als voor de persoon in kwestie*. Overprikkeling fluctueert van dag tot dag naar mate er al belasting is gestapeld*.[*bron enquêtes hersenletsel-uitleg en persoonlijke mededelingen]  ©Copyright = kopieer deze tekst niet!

 

Genoemd zijn:

Lichamelijke klachten*

De klachten verschillen van persoon tot persoon:

 • hoofdpijn, drukkend gevoel in het hoofd
 • gevoel van een strakke band om het hoofd
 • vermoeidheid tot uitputtend gevoel
 • spierspanning of krachtverlies of uitval
 • verminderde motoriek
 • verdoofd gevoel aangedane zijde
 • haperend spreken tot overprikkeling voorbij is
 • misselijkheid en/of braken
 • ruis in de oren
 • knipperende oogleden of gesloten oogleden
 • oogpupil verandert
 • wegkijken en niet deel meer kúnnen nemen aan het gesprek om zichzelf te proberen te beschermen van de prikkels
 • verhoogde hartslag
 • versnelde ademhaling of ingehouden adem
 • wegraken in korte bewusteloosheid
 • totaal uitgeput gevoel
 • persoonsafhankelijke klachten.

[*bron enquêtes hersenletsel-uitleg en persoonlijke mededelingen] Alle tekst valt onder copyrightbeleid!© kopieer deze tekst niet ©

 

 

Cognitieve klachten van overprikkeling* 

De klachten verschillen van persoon tot persoon:

 [*bron enquêtes hersenletsel-uitleg en persoonlijke mededelingen] Alle tekst valt onder copyrightbeleid!© kopieer deze tekst niet ©

 

Emotionele klachten*

De klachten verschillen van persoon tot persoon:

 • onmachtig gevoel
 • irritatiegevoelens bij sommigen agressief gedrag, kortaf zijn, snauwen
 • bang zijn om weer zo lichamelijk ziek te worden
 • sneller boos worden
 • een ontladingshuilbui
 • emotioneler zijn
 • meer stress ervaren.
 • nog veel meer dat wij bekend zullen maken t.z.t.

[*bron enquêtes hersenletsel-uitleg en persoonlijke mededelingen]Alle tekst valt onder copyrightbeleid!© kopieer deze tekst niet ©  

Sociale gevolgen van overprikkeling*

De klachten verschillen van persoon tot persoon:

 • eenzaamheid
 • sociaal isolement
 • niet kunnen meedoen aan het openbare leven
 • niet kunnen meedoen aan familieleven of vriendenleven
 • niet in gemeenschappelijke ruimtes kunnen verblijven
 • contact met mensen moeten gaan vermijden /minimaliseren om de overload te vermijden.

 [*bron enquêtes hersenletsel-uitleg en persoonlijke mededelingen] Alle tekst valt onder copyrightbeleid!© kopieer deze tekst niet ©

 

Langdurige overprikkeling; verregaande gevolgen*

De klachten verschillen van persoon tot persoon.


Het lichaam ervaart overprikkeling als stress, als gevaar en gaat dan stresshormonen produceren.Het leidt eerst tot een (a) alarmfase (meestal vecht of vlucht fase genoemd); (b) weerstandsfase (gericht op het lang weerstand bieden als levenswijze; (c) uitputtingsfase. Dit is een gevaarlijke fase waardoor het in gaat grijpen in lichaamsprocessen.
Het bekendste stresshormoon cortisol kan bij blijvend verhoogde waardes in het bloed leiden tot:

 • hart- en vaatklachten
 • maag- en darmklachten
 • slaapproblemen
 • auto-immuunproblemen
 • vetstofwisseling problemen
 • eiwitstofwisseling problemen
 • osteoporose
 • spierfuncties
 • depressie
 • burn-out
 • angststoornissen

Cortisol remt de aanmaak van helper T-cellen en macrofagen. Door de vermindering van helper-T cellen kan de aanmaak van antistoffen geremd worden. Cortisol is in veel opzichten een antagonist voor insuline.

[*bron enquêtes hersenletsel-uitleg en persoonlijke mededelingen en *Angst stress en fysiologie, *  The biological basis of disease in adults and children *A more excellent way] 

©copyright kopieer deze tekst niet

 

Het is zo belangrijk dat je manieren vindt om overprikkeling te voorkomen, of te reduceren. 

Er zijn veel hersenletselgetroffenen die in een continue staat van uitputting verkeren door chronische overprikkeling*, die nauwelijks of niet te trainen valt* met rust en pauze strategieën*.[bron enquêtes hersenletsel-uitleg] Alle tekst valt onder copyrightbeleid!© kopieer deze tekst niet ©

 

Chaos in je hoofd*

Wanneer je meer prikkels ontvangt dan je hersenen kunnen verwerken staan er ook nog onverwerkte prikkels in de file. Je zenuwstelstel maakt overuren om alle geluid, beeld, geur, beweging, gedachten een plaatsje te geven. De chaos die dat veroorzaakt kun je vergelijken met de drukte en geluiden tijdens de ochtendspits op de A4 wat ineens een landweggetje is geworden. Begint vervolgens je passagier tegen je te praten, dan is de chaos compleet.

 

Teveel tegelijkertijd

Een veelheid aan prikkels gelijktijdig, televisie aan en een gesprek voeren, wordt lastig. Nadenken, concentreren, handelen, het wordt moeilijker. Prikkels verminderen is de enige optie. Lees meer op de pagina omgaan met overprikkeling.