Nieuws

 

23 juni '23
Kijk bij de Dag van Overprikkeling voor info over onze visie en wensen :)

Juni 2023

In de aanloop naar juni. Naar de Dag van overprikkeling bij hersenletsel 23 juni

We merken op dat 'overprikkeling' door andere organisaties en bij congressen vaak als paraplubegrip wordt gebracht. 
Er wordt onvoldoende onderscheid gemaakt tussen de ernstige vormen en de milde vormen of ten gevolge van welke oorzaak.

Overprikkeling bij een hersenletsel of hersenaandoening (denk ook aan evenwichtsstoornissen bij een beschadigd evenwichtsorgaan), waarbij hersenverbindingen beschadigd zijn geraakt uit zich anders dan bij een persoonlijkheidskenmerk dat van de geboorte aanwezig is. Dat mag logisch zijn in onze ogen, maar dat is het niet voor veel organisaties die daarmee juist de kennis van de verschillen verdunnen.

Kennis van de verschillen is uitermate belangrijk voor goede zorg aan de patiënt, cliënt en diens omgeving. Daarnaast blijft erkenning van wezenlijk belang voor ieder individu, niet in de laatste plaats dat de UWV's en in België RIZIV, VAPH of andere (keurings-)instanties het probleem goed begrijpen en herkennen.

Zo blijven wij hameren op het feit dat overprikkeling na hersenletsel óók een ernstig ziekmakende (zintuiglijke) vorm kent. Natuurlijk is er ook de mildere cognitieve overprikkeling maar laten we onze ogen niet sluiten voor de nood van mensen die zich niet meer kunnen uiten, niet kunnen deelnemen aan het openbare leven en voor wie de ZORG niet of te beperkt toegankelijk is. Bekijk de lijst verpleeghuizen en NAH woonvormen eens...hoeveel waren daarvan prikkelarm? Geen één.

Wij blijven ons inzetten voor deze vergeten groep. Die 'te klein' is in de ogen van veel organisaties. Oh ja? 40.000 nieuwe mensen per jaar is een te kleine groep? Voor wiens belang is die groep te klein?

Hoe groot of klein het aantal mensen mag er niet toe doen. Wij komen voor hen op. Onbetaald, 24/7 met een enorm groot kloppend hart voor hun nood. Niet alleen op 23 juni, de dag die wij in het leven hebben geroepen, maar elke dag.
Bekijk dit filmpje eens met droge ogen van een jongeman die de ergste vorm van overprikkeling kent ten gevolge van hersenletsel....

 

 

December 2022
We  gunnen iedereen goede, uitgebalanceerde en hopelijk toch gezellige feestdagen!

September - oktober- november 2022

We zijn achter de schermen druk bezig met een lobby te voeren dat de zorg rondom de mens met overprikkeling door hersenletsel, verbeterd wordt.
We zien deels weerstand vanuit sommige organisaties die andere belangen hebben, maar deels zien we óók terreinwinst en vooruitgang. Langzaam maar zeker dringt het besef door dat overprikkeling door hersenletsel ánders is dan bij andere aandoeningen.
We wisten het dat wil je veranderingen doorvoeren in de maatschappij, dat het een lange adem vergt - en geduld. Die hebben we. We willen graag doorgaan!

Juni 2022
JAAAA er is weer een Dag van Overprikkeling op 23 juni. Eigenlijk geen leuk nieuws, omdat miljoenen mensen ernstig ziek kunnen worden van simpele prikkels. 
Maar doordat er meer bekendheid wordt gegeven aan dit gevolg van hersenletsel of van een hersenaandoening, komt er hopelijk meer begrip.

Met begrip kan er wat veranderen in de maatschappij en in het bijzonder, hopen wij, in de gezondheidszorg. 

Lees alles over de DAG VAN OVERRIKKELING op onze speciale pagina.


Maart 2022

Zorgstandaard NAH??? Nog steeds is het muisstil rondom de ontwikkeling van de nieuwe Zorgstandaard NAH die vorig jaar al klaar zou moeten zijn!!
We zullen blijven pleiten dat de stem van de mens met hersenletsel gehoord wordt. Want de Zorgstandaard dient geschreven te worden vanuit patiëntenperspectief, immers? Dus beroepsgroepen die meeschrijven aan de Zorgstandaard...luister naar onze achterban in nood met ernstige ziekmakende overprikkeling!!


Lees daarom wat we in juni 2021 schreven: Lees ons Pleidooi

Juni 2021

Lees ons Pleidooi. Wij doen een verzoek aan organisaties die meebeslissen over de Zorgstandaarden om ons Pleidooi te lezen dat in elke fase van de zorgketen, het ziektebeeld van overprikkeling door hersenletsel waar mogelijk voorkomen wordt.


Het Kennisplein gehandicapten Sector heeft de conclusies van het onderzoek naar overprikkeling bij hersenletsel op hun site geplaatst. https://www.kpgs.nl/onderzoek-nah-overprikkeling
Zij bieden de resultaten ook aan als download.

De Hersenstichting heeft de tekst op hun site aangepast en erkent dat de ziekteklachten door overprikkeling bij hersenletsel heel ernstig kan zijn en voordat de klachten van een enkele overprikkeling weer uitdoven dagen, weken maanden en soms voor sommigen jaren kan duren.

17 organisaties uit beroepsgroepen beslissen eind juni of het ziektebeeld door overprikkeling bij hersenletsel in de 'Zorgstandaarden hersenletsel' hoort. Wij hebben daarvoor tekst aangeleverd en een pleidooi geschreven.

23 juni is er weer een Dag van Overprikkeling!
Dit jaar staat in het teken van de uitkomsten van het onderzoek naar overprikkeling bij hersenletsel.

 

Maart 2021

Hoort overprikkeling nog bij de onzichtbare gevolgen :) ? Helaas is het nieuws over het onderzoek naar overprikkeling nog ONZICHTBAAR bij de meeste organisaties.
Helaas hebben de meeste organisaties nog niet door hoe belangrijk dit onderzoek kan zijn voor velen omdat voor het eerst de ziekteklachten onderzocht zijn- waardoor overprikkeling van onzichtbaar gevolg naar zichtbaar gevolg kan gaan.
25 neurologische klachten die niet eerder in samenhang waren gezien- kunnen zich presenteren of verergeren bij overprikkeling.  Dat beïnvloedt de kwaliteit van leven -wie steeds fysiek ziek is heeft die nog kwaliteit? - het beïnvloedt participatie- is namelijk niet mogelijk. het beïnvloedt de gezondheid ook al omdat deze mensen langdurige trajecten in de zorg niet aankunnen. Tijd dat dit ziektebeeld meegewogen wordt in de ZORGSTANDAARD die nu nog geschreven wordt. Aanpassingen opdat mensen die zo ziek worden nog menswaardig leven kunnen krijgen!

Het is tijd dat in de Brain Awareness Week  (aandacht voor onzichtbare gevolgen van hersenletsel) iedereen gaat linken naar https://www.overprikkeling.com/onderzoek-overprikkeling en erbij schrijft: dat met 25 neurologische klachten die bij overprikkeling op kunnen treden, dit geen onzichtbaar handicap mag blijven. Dat met erkenning van het hersenletsel gerelateerd Ziektebeeld door Zintuiglijke Overprikkeling, niet alleen de mensen gezien worden maar ook de neurologische klachten gezien kunnen worden.

Nieuws over onderzoek overprikkeling

15 februari 2021
Het onderzoek naar overprikkeling bij Niet Aangeboren Hersenletsel is afgerond en gepubliceerd. Onderzoeksbureau Soffos heeft hierin bijzonder zorgvuldig en goed werk gedaan.
We hebben een persbericht gestuurd naar de mailadressen die bij ons bekend zijn.

Voor het eerst zijn de ziekteklachten (25 neurologische ziekteklachten!!) onderzocht die mensen hebben door zintuiglijke overprikkeling  ten gevolge van hersenletsel. Ook is onderzocht in hoeverre dat de participatie beïnvloedt.
De resultaten van dit onderzoek zijn op zijn zachtst gezegd schokkend en inzichtgevend. Er is sprake van invaliditeit door dit gevolg van hersenletsel, wat niet verward mag worden met prikkelgevoeligheid dat niet ziekmakend is. Op alle fronten is participatie ernstig belemmerd.

Het wordt tijd dat dit ernstige gevolg door beleidsmakers in de zorg herkend en erkend wordt, opdat de zorg hierop in kan spelen. Nu vallen deze mensen buiten de boot. Dat is geen #inclusie!


30 oktober 2020
“Er is massaal gehoor gegeven aan onze oproep om mee te doen aan ons onderzoek naar OVERPRIKKELING!  Iedereen die de vragenlijst heeft ingevuld: HEEL VEEL DANK. Als het goed is hebt u ook allemaal een rapportage met uw eigen scores ontvangen van Onderzoeksbureau Soffos. Het was de bedoeling om op 31 oktober 2020 de eindrapportage te publiceren. Die datum gaan we helaas niet halen. Uw antwoorden hebben zo’n schat aan gegevens opgeleverd dat we liever kiezen voor een kwalitatief sterk eindverslag dan voor een snelle rapportage. We beloven dat het wachten de moeite waard zal zijn.

9 november 2020

Volg het nieuws en lees 'de tussenrapportage' op de pagina https://www.overprikkeling.com/onderzoek-overprikkeling

Overprikkeling zet je leven op z'n kop

De continue stroom aan prikkels is voor gezonde mensen heel goed te reguleren. Veel mensen met hersenletsel en andere brein-gerelateerde aandoeningen zijn extreem gevoelig voor licht, visuele patronen, geur, bewegingen en geluid, met name voor achtergrondgeluiden. Ook worden de cognitieve prikkels niet meer gefilterd, zodat het denken en onthouden een groot probleem is. 

 

Deze mensen zien hun leven door het letsel drastisch veranderen. Zij kunnen niet of nauwelijks meer deelnemen aan het openbare leven. Ze zien hun sociale leven sterk achteruitgaan en vaak is deelname aan het werkproces niet meer mogelijk of is het niet meer mogelijk in dezelfde functie te werken.


Om dit probleem bekender te maken hebben we * de Dag van Overprikkeling in het leven geroepen. De eerste Dag van was in 2017. Het thema van 2019 was "Begrip begint bij erkenning". Want erkenning van dit enorme gevolg van hersenletsel en breingerelateerde aandoeningen is NU belangrijk, opdat er uiteindelijk begrip zal komen!

*Team Hersenletsel-uitleg

Radio Interview 23 juni

De week voorafgaand aan 23 juni Dag van overprikkeling

 

We hebben onze achterban en hun sociale systeem gevraagd of zij voor één week hun profielfoto wilden veranderen in de "Oproep tot bekendheid van 23 juni, Dag van overprikkeling"
Dat is zo massaal opgepakt dat zelfs Facebook niet meer weet wie wie is, omdat ze allemaal hetzelfde eruit zien ;) Wil je dat ook? Download hier de profielfoto:

Profielfoto dag van Overprikkeling 23 juni
Afbeelding – 114,3 KB

De week voorafgaand aan 23 juni Dag van overprikkeling

We hebben bedrijfsartsen, huisartsen, ziekenhuizen, individuele praktijken, ambulante begeleiders en revalidatiecentra een brief gestuurd met de uitleg over 23 juni de Dag van Overprikkeling. Deze brief en oproep hebben we ook op alle social mediakanalen van ons gedeeld. We horen positieve reacties terug van verschillende ziekenhuizen, dagbehandelingsvormen, ambulante begeleiders etc.
Lees het verhaal van Gert Jan, de jongen die de prikkels van zijn eigen stem niet meer verdraagt en al maanden zwijgt. Hij is totaal uitgeput.

Lees het verhaal van Yvonne eens. Zij legt uit hoe overprikkeling haar leven beïnvloedt.

Mei 2019

Wist je dat Hersenletsel-uitleg als eerste het probleem van overprikkeling bij later in het ontstaan hersenletsel wereldwijd benoemd heeft en bekend heeft gemaakt? We helpen in 56 landen mensen die aan dit probleem helpen en zijn de kennispartner aangaande beleid en belangenbehartiging over dit onderwerp. Deze website is onderdeel van het Project Overprikkeling van Hersenletsel-uitleg.nl. Wij werken onbetaald en met heel ons hart.

11 mei 2019

Erkenning voor alle mensen met overprikkeling! De Gouden Speld van Verdienste voor een persoon of organisatie die opvallend goed werk heeft verricht voor de mens met hersenletsel is gegaan naar Ariana van Schaaijk, oprichtster van Hersenletsel-uitleg en van project Overprikkeling en initiator van het wetenschappelijk onderzoek naar overprikkeling bij hersenletsel en van het eerste prikkelarme woon-zorgcentrum voor mensen met hersenletsel en overprikkeling.

Drs. Jenny Palm neuropsycholoog en auteur reikt de Gouden Speld van Verdienste uit namens het comité van Aanbeveling van dat de voordracht doet.

7 maart 2019

We zijn met een arts, een jurist en de voorzitter van onze stichting naar de hoorzitting geweest van het ministerie van VWS over subsidie naar onderzoek voor overprikkeling. Hoe belangrijk is dat onderzoek!! Miljoenen mensen wereldwijd kunnen niet deelnemen aan het openbare leven noch aan het familie- of gezinsleven. Dat is schrijnend en schokkend...Laten we het als land toe dat er mensen nog langer lijden?

Wie vecht voor deze mensen? Dat zijn wij... Wij werken INCLUSIEF... dat wil zeggen we werken samen binnen team Hersenletsel-uitleg met hersenletselgetroffenen met forse overprikkeling én met de professionals en de mantelzorgers. Alleen dat maakt ons al uniek.
Helaas meende het ministerie dat er al voldoende gedaan werd voor deze doelgroep. Waar dan?

 

4 december 2018
Radio dj Giel Beelen laat zich overprikkelen in de Veronica ochtendshow
Waarschuwing voor mensen met hersenletsel kan dit afluisteren ziekmakend overprikkelend zijn! 6 minuten impressie.

4 december 2018
Voorafgaand aan een overprikkelingsexperiment praat Giel Beelen met Danny die lijdt aan overprikkeling. Lees Danny's ervaringsverhaal

Beurzen

We staan regelmatig als patiëntenbelangenorganisatie met stands op beurzen van professionals; LHV huisartsenbeurs, Nursing Experience, NAH professionals symposia en juist vanwege de overprikkelende omstandigheden kunnen daar nooit ervaringsdeskundigen mee naar toe.
Dit jaar kozen twee van de ervaringsdeskundigen om wèl alle overprikkeling te doorstaan en herstelweken voor lief te nemen. Grotere helden bestaan niet.

Zij schreven over hun ervaringen op die beurs:

<<<"De mogelijkheid te hebben gehad om op deze beurs te staan, het interesse voor ons onzichtbaar letsel te wekken, was heel bijzonder. Het was vaak ook best confronterend.
De vragen kwamen uit de forensische kant, de GGZ, revalidatie medewerkers, verpleegkundigen in opleiding, de ouderen thuiszorg etc.. Wat ik zeer prettig vond, hoe geïnteresseerd,voorzichtig en respectvol mensen ook met mijn dochter gingen praten. Dat was toch wel zo een ding. Maar dat zelfs ging geweldig.

Ik persoonlijk had het over de invaliderende kant van overprikkeling.
Dat ik als moeder vaak de bijzondere en leuke dingen niet of nauwelijks kan mee maken.

Ik legde uit, dat er lotgenoten zijn die zelfs helemaal niet meer naar buiten kunnen.

Over de impact van aanrakingen in de beginfase en nu. Welke forse reacties mijn lijf geeft bij intern en externe prikkels.

De impact van mijn letsel op mijn geheel gezin maar ook de sociale contacten van mijn gezin.

Ik had het over mijn chronische rouw bij levend verlies en dat dit erbij hoort.

Ik mocht veel uitleggen en het gevoel dat onze ervaring 'gehoord werd', was zo fijn.

Elke keer beëindigde ik het gesprek, om hun iets mee te geven hoe essentiële gehoord worden en begrip is. Dat ik zonder begrip en de juiste therapie hier niet was geweest en dat dit na jaren eindelijk gelukt is.

Ik had het idee zelfs,  dat ik nog maar 1/4 heb kunnen vertellen".  ... einde citaat>>>

We hebben direct na deze dag bevraagd naar klachten en de dagen weken erna. Het is heel zwaar geweest en op adrenaline kan iemand nog veel doen. De klap daarná was zo ziekmakend erg. << "Ik was extreem moe, extreem overprikkeld en heb migraine gehad. Maar het was het waard..." en "Het niet gehoopte stapeleffect is terug. Nu de kunst nog vinden om te ontkomen. De uitdaging van ons allen. Het was het zeker waard"🌸💪!!>>

OPROEP!

Geld nodig voor (vervolg)onderzoek naar overprikkeling
Lees over ons werk en visie en onze patiëntenbelangenorganisatie

Wij werken pro bono = vrijwillig, zonder subsidie, geen budget. Als iedere bezoeker 1 euro zou doneren zouden we niet alleen deze site kunnen laten draaien maar ook wetenschappelijke onderzoeken naar overprikkeling kunnen betalen die heel hard nodig zijn. Wil je doneren voor onderzoek, vermeld dat dan s.v.p.! Wil je ons steunen in de onkosten?

Dank je heel hartelijk!
Doneer naar NL14 RBRB 0706 3888 95 

NL14 RBRB 0706 3888 95 
T.n.v. Stichting Foundation for Brain Injury Explanation o.v.v. onderzoek (dank u wel).

de Dag van Overprikkeling 23 juni 2018

We organiseren een online evenement, een ludiek evenement, omdat een real life evenement niet haalbaar is voor mensen met overprikkeling.
Het wordt een ludiek evenement waarbij mensen een foto van hun gordijn of van zichzelf achter het gordijn op social media plaatsen en zichzelf aanmelden dat ze naar het evenement "gaan". Daarin kunnen ze instanties en iedereen taggen om hen te enthousiasmeren en om overprikkeling groots onder de aandacht te brengen. Lees meer op de Evenementen pagina. Lees meer over de Dag van Overprikkeling op die pagina.

 

16-12 -2017
Benefietconcert opbrengst

 

Afgelopen dinsdag is er een benefietconcert georganiseerd voor ons goede doel "Project Overprikkeling" /onderzoek door popkoor JukeBox uit Boxtel en de Stripe Big Band Boxtel. Vandaag kregen we de cheque overhandigd die ons echt liet duizelen...!! DANK!! Wat een bijzonder initiatief! 

4-11-2017

Samenwerkingspartner woon-zorgproject voor mensen met hersenletsel en overprikkeling.

TIJDELIJK STOPGEZET in verband met tekort aan financierders!

Hersenletsel-uitleg is samenwerkingspartner geworden van een nieuw te ontwikkelen woon-zorgproject voor mensen met hersenletsel én overprikkelingsklachten.
Het te bouwen woon-zorgcentrum zal kleinschalig zijn en uniek in zijn soort als eerste prikkelarme woonlocatie van Nederland; specifiek ingesteld voor de doelgroep waar wij ons hard voor maken: de mens met overprikkeling na hersenletsel. De locatie is uniek en uitermate geschikt, gelegen in de natuur met goede verbindingswegen naar het dichtbijgelegen dorp of stad en in de nabijheid van een goed geoutilleerd ziekenhuis.


Hersenletsel-uitleg heeft vanaf het prille begin mogen meedenken over de eisen die aan zo'n zorgcentrum gesteld moeten worden. We zijn het kenniscentrum op het gebied van overprikkeling. Daarnaast mogen we de deskundigheidsbevordering voor het toekomstige personeel op ons nemen, op het gebied van hersenletsel en op het gebied van overprikkeling.

 


Het woon-zorgcentrum wil niet alleen deskundige betrokken kwalitatief hoge en menselijke, goede 24 uurs zorg /verpleging en deskundige begeleiding bieden aan mensen met een ZZP-4 of ZZP-6 indicatie (LG 4-6) maar wil daarnaast zelfvoorzienend zijn in energie en CO2-neutraal zijn. We houden u hier op de hoogte.

 

 

06-12-17
Erkenning!


Blij met de erkenning uit de mond van professor Erik Scherder over overprikkeling als invaliderend onzichtbaar gevolg bij hersenletsel.


Omroep Max NPO 1, 6 december. 21.30 u.
i.s.m. de Hersenstichting. Wij zijn de patiëntenbelangenorganisatie voor deze grote groep mensen in nood. Zie de betreffende pagina. 
Uitzending: (kijk tussen de 21.06 minuut en de 27e minuut):
Geef om je hersenen 2017 https://npo.nl/POW_03569037

 

23-07-17
Kennisbank overprikkeling geopend!

 

Het is eindelijk zover. De verzamelde kennis uit de Facebookgroep Overprikkeling bij hersenletsel is geopend. 
We hebben veel voor komende onderwerpen qua kennis en tips geanonimiseerd en gerubriceerd.
De kennisbank staat open voor leden van onze Facebookgroepen Overprikkeling, Ouders van en Familie van.
We beschermen de kennis met een wachtwoord dat leden kunnen verkrijgen door een berichtje te sturen aan de beheerders van die groep. Kennisbank Overprikkeling.

23-06-17

Hersenletsel-uitleg lanceert de eerste internationale Dag van Overprikkeling

 

 

We vragen middels deze Dag voor Overprikkeling aandacht voor vaak ernstig invaliderende gevolgen van overprikkeling bij hersenletsel. Mensen kunnen niet of nauwelijks deelnemen aan het sociale leven.
https://lnkd.in/g3G59sK https://lnkd.in/gAyH6Y6
Over het hele land doen ziekenhuizen, revalidatieafdelingen, praktijken voor fysiotherapie en ergotherapie, neuropsychologie en andere individuele behandelaars mee aan deze dag, middels ludieke acties. Dank u wel voor het delen! Dat wordt zeer gewaardeerd.

 

28-02-17  

Facebook groep van Besloten naar Geheim

 

Per 1 maart 2017 is deze groep niet langer besloten maar geheim. Hiermee stellen wij de privacy van alle leden veiliger. Een geheime groep houdt in dat alleen leden de groep zelf, de andere leden van de groep en de geplaatste berichten kunnen zien.

 

Lid worden op Facebook

 

U kunt zich aanmelden op hersenletsel-uitleg.nl via het mailformulier onderaan de pagina Over Ons/Patiëntenbelangen organisatie.

Vul hierop alle gevraagde gegevens in. Na screening en bij goedkeuring ontvangt u een mail retour met de link naar de geheime Facebook groep waar u vervolgens lid kunt worden.

 


02-01-17

Enquête is gestopt

 

Na 1 januari 2017 worden de ingezonden vragenlijsten niet verwerkt! We hebben inmiddels veel ingevulde formulieren ontvangen en alle gegevens worden nu door professionals in kaart gebracht. Zodra we hier meer over weten, melden wij u dit uiteraard.

Voor uzelf kunt u de NAH checklist downloaden om te inventariseren welke overprikkelingsklachten u heeft:

NAH Checklist Gevolgen
Overprikkeling

 

Samen sterk

Wilt u op de hoogte gehouden worden van productontwikkelingen en research resultaten? Met een stevig fundament – een grote doelgroep – kunnen we meer voor elkaar krijgen. Meld u aan bij de Facebookgroep Overprikkeling bij hersenletsel/NAH.

 

 

30-9-16

Tweede plaats hersenbokaal! Wij gaan op gescheiden wegen door!

 

Het hulpmiddel tegen geluidoverprikkeling is tweede geworden in de race om de hersenbokaal 2016!! Tot aan de hersenbokaal heeft Hersenletsel-uitleg alle kennis, en contacten met de gehoormiddelenindustrie en fondsen geleverd aan het team rondom Karin Houwing en Robert Dingemanse, dat nu Applaudio heet. Onze wegen scheidden zich van daar, wij richten ons op het onderzoek naar overprikkeling, en het technische team is van daar uit apart verder gegaan om op eigen benen, verder te bouwen aan het hulpmiddel. Wij hoopten met heel ons hart dat de donaties en kennis die wij gegeven hebben zouden leiden tot een product. Helaas zien we dat de website http://www.applaudio.nl/ al te koop staat en we niets meer vernemen van de twee.

Hoe zuur!!!

 

 

21-08-16

Overprikkeling, de video

 

Als je hersenen geen prikkels verdragen…

Onzichtbaar voor de buitenwereld, voor velen met hersenletsel de dagelijkse strijd. Sterk in beeld gebracht in onze video Overprikkeling. Kijk!

 

 

Nominatie Hersenbokaal 2016!!!

Het ontwikkelproject naar een systeem tegen overprikkeling voor geluid waarvoor Hersenletsel-uitleg /Project Overprikkeling en onze Stichting FBIE eerder dit jaar fondsen geworven hebben, en alle kennis voor heeft aangeleverd, is afgelopen woensdag genomineerd voor de Hersenbokaal 2016.

Goed nieuws voor allen met geluidoverprikkeling!

Lees meer! https://www.hersenstichting.nl/hersenbokaal-2016/genomineerden-2016

 

15-04-16

Na vele teleurstellende tests met verschillende fabrikanten blijkt dat er helaas niet een product of een combi van producten bestaat waarmee we de mens met hersenletsel en overprikkeling kunnen helpen. We hebben besloten daarom met een pakket van eisen waaraan iets zal moeten voldoen, zèlf iets te proberen te gaan maken.

 
 
02-06-16 

ANBI stichting

Hersenletsel-uitleg, ANBI Stichting

 

Wij zijn een erkende ANBI stichting zijn. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling (Goede doelen). Zo weet u zeker dat uw donatie het goede doel dient.

Het rekeningnummer van onze ANBI stichting is NL14 RBRB 0706 3888 95 T.n.v. Stichting Foundation for Brain Injury Explanation.

 

 

02-06-16

Officieel erkende patiëntenorganisatie

 

Als patiëntenorganisatie komen wij op voor de belangen van mensen met overprikkeling na hersenletsel. Wij zijn aangesloten bij de Dutch Brain Council. Wij vragen geen lidmaatschapsgeld en werken gratis.

Meld je aan via de Facbookgroep en wij houden je op de hoogte van doorbraken op wetenschappelijk gebied en/of hulpmiddelengebied.

 

30-12-15 

Vuurwerk manifest

Teveel mensen met hersenletsel worden letterlijk ziek van het geluid en de prikkels van vuurwerk dat tegen alle verboden in, afgestoken wordt, zo rond de dagen en zelfs weken van de jaarwisseling. Daarom ondersteunen ook wij het vuurwerk manifest.

Waarheen kunnen zij vluchten, waar is het stil? Wij pleiten voor georganiseerde vuurwerkshows die alles wat binnen de perken houdt en de feestvreugde niet teniet doet. Voor een goede, veilige en stillere jaarwisseling.

Team Hersenletsel-uitleg /overprikkeling bij hersenletsel