8 misvattingen


Helaas is het woord 'overprikkeling' een paraplubegrip geworden: van hinder hebben van, gevoelig zijn voor, stress hebben van, geïrriteerd zijn door....  tot, bij schade in het brein door hersenletsel, ernstig en langdurig lichamelijk ziek kúnnen worden van prikkels. Als iemand ernstige fysieke reacties krijgt op gewone prikkels noemen we dat h-ZZO, hersenletsel gerelateerd Ziektebeeld Zintuiglijke Overprikkeling.

We noteren de meest gehoorde misvattingen over het Ziektebeeld Zintuiglijke Overprikkeling bij hersenletsel

  • Je moet je wel een beetje aanpassen!
  • Het is een kwestie van je aandacht richten
  • Het is trainbaar, toch!? Ik heb dat ergens in een e-learning gezien. Er is toch een e-learning voor?
  • Je moet de oordopjes eens uitdoen en de zonnebril afzetten; dan kan je weer wennen aan prikkels. Beetje opbouwen!
  • Het is toch hetzelfde als een kort lontje en een vol hoofd hebben?
  • Het is gewoon ongewenst gedrag
  • Je kan er niet ziek(er) van worden als je je grenzen wat meer opzoekt
  • Het is toch hetzelfde als overspannenheid, autisme, hoogsensitief, HSP en zo?

Ons hart gaat uit naar de mensen met hersenletsel die tegen deze misvattingen moeten opboksen. Ja, er zijn mensen die mogelijk wel iets kunnen trainen of kunnen gewennen. Meestal gaat het om cognitieve vormen van overprikkeling.
 
Wij spreken niet over gezonde mensen die de drukte van een festival of supermarkt niet aan kunnen. We spreken niet over hersenletselgetroffenen die níet fysiek ziek worden (behalve een moe, vol hoofd, hoofdpijn hebben, je akelig voelen en niet goed kunnen denken) maar over de ernstigst getroffen groep. Die alles op alles gezet hebben om te trainen en waarbij dat niet hielp. HULP is dan ERKENNING + aanpassing aan hen. Randvoorwaarden creëren waarbij deze mensen niet ziek worden.

 

We hopen dat onze website mensen kan laten inzien wat overprikkeling door hersenbeschadiging kán inhouden.