Overprikkeling

Overprikkeling

Op deze site leggen we uit wat de chronische en invaliderende maar niet-zichtbare gevolgen zijn van overprikkeling bij hersenletsel. Deze website is onderdeel van Hersenletsel-uitleg.

Hersenletsel-uitleg is het kenniscentrum van alle mogelijke informatie over oorzaken, gevolgen, ziektebeelden van Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Voor patiënten, mantelzorgers, professionals en geïnteresseerden. Project Overprikkeling (sinds 2013) is onderdeel van Hersenletsel-uitleg. 

 

Patiëntenbelangenorganisatie

Als erkende patiëntenbelangenorganisatie voor mensen met overprikkeling na hersenletsel zijn wij in 2015 een stichting geworden en verkregen daarmee ook de ANBI status. In 2016 zijn wij lid geworden van de Dutch Brain Council. Wij behartigen de belangen van mensen met overprikkeling na hersenletsel en Whiplash Associated Disorders (WAD ) in de maatschappij en in de politiek en wij werken samen met collega- patiëntenbelangenorganisatie's en universiteiten die geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk onderzoek naar deze onzichtbare gevolgen van hersenletsel. Wij vragen geen lidmaatschapskosten. Wij zijn geen vereniging, lid ben je bij ons als je in één van onze Facebookgroepen zit. (Partners familie, ouders en Brusjes, Kind van- en Mensen met overprikkeling).

 

ANBI Stichting

Wij zijn een ANBI stichting, erkend als GOED DOEL, dus een gift is aftrekbaar voor de belastingen. Wil je ons steunen in onze onkosten, Hartelijk dank voor je gift! NL14 RBRB 070638 8895 T.n.v. Stichting Foundation for Brain Injury Explanation.

Het ware gezicht van hersenletsel ...openbaart zich niet in een momentopname...
Zelfs voor diegenen die hersenletsel hebben duurt het zelfs maanden tot jaren, om er achter te komen in hoeverre ze beperkt zijn.
Het leren omgaan met de beperkingen in het dagelijks leven, gebeurt helaas met vallen en opstaan.

De dagelijkse worsteling met vermoeidheid, hoofdpijn, pijn, krachtverlies, overprikkeling, niet mee kunnen doen met de huidige maatschappij of met het gezin.

Je geliefde hobby’s niet meer kunnen uitoefenen, het gevecht met strakke regelgeving van overheden en scholen, het onbegrip van de mensen, soms zelfs van hen die je zouden moeten helpen.

Niet meer spontaan even een kopje koffie drinken zonder dat te moeten bezuren of te vroeg moeten weggaan en het verdriet voelen opkomen omdat je niet kan blijven…en er langzaam maar zeker achter komen dat het leven dat ooit zo vertrouwd was, ondanks hard knokken niet terugkomt.

Het ware gezicht van hersenletsel......openbaart zich pas als je daar langere tijd dag in dag uit mee geconfronteerd wordt.
Vaak is die confrontatie.......niet mild voor de persoon met hersenletsel maar zeker ook niet voor de mensen die dichtbij staan.
De mens met hersenletsel én diens naasten verdienen respect.

We bedanken de mensen met hersenletsel uit onze achterban die meewerkten aan deze foto!♥ ♥ ♥