Doelstellingen

Herkenning, erkenning en oplossingen!

 

Eén netwerk vormen

Ons eerste doel was de doelgroep bij elkaar te krijgen wereldwijd en een ieder met hersenletsel en klachten van overprikkeling onze enquête laten invullen. Hiermee hebben we de eerste stap gezet naar onderzoek en oplossingen. Verder vragen we een ieder met deze klachten na hersenletsel lid te worden van de Facebookgroep om tips uit te wisselen.

 

Uitgroeien tot kenniscentrum

Door alle kennis over gemeenschappelijke kenmerken en klachten van sensorische overprikkeling te vergaren, creëerden we een kenniscentrum en worden wij als groep een serieuze gesprekspartner voor beslissers en bestuurders. 

 

Maatschappelijke bewustwording

Toen wij in 2013 begonnen met Project Overprikkeling was het fenomeen overprikkeling zeer minimaal bekend, werd het niet herkend, werd het verward met een sensorische integratiestoornis als ontwikkelingsstoornis of met prikkelbaarheid. Nu is ons onderwerp en onze website de meest gekopieerde website in de Nederlandse en Engelse taal. We helpen mensen in 56 landen.

 

Dat betekent dat elke organisatie dit onderwerp nu ook op de kaart wil hebben om patiënten of donateurs te trekken. Wij hebben geen verdienmodel, ons belang blijft bij de bewustwording en hulpmiddelontwikkeling, het initiëren van wetenschappelijk en HBO-onderzoek en de verbetering van leefomstandigheden van die mens met overprikkeling.

Wij hebben een kennisbank opgezet met allerlei onderwerpen over overprikkeling, beschikbaar voor onze achterban, middels een wachtwoord.

Wij willen meer bekendheid creëren voor dit probleem waardoor veranderingen in de maatschappij gerealiseerd kunnen worden. Het realiseren van woon-zorgcentra die 'prikkelproof' zijn, verbeteren van woon- en therapieomstandigheden in bestaande zorg- en verpleeghuizen en revalidatiecentra op het gebied van overprikkeling. Meer kennis voor verzorgend- en verplegend personeel, artsen, therapeuten en keurende instanties. Meer begrip en waar mogelijk aanpassingen in de maatschappij. Het allerbelangrijkste doel is dat de levenskwaliteit van de individu met overprikkelingsklachten verbetert.

Met nadruk willen we stellen dat we geen behandelvormen kunnen bespreken, we richten ons erop dat het probleem bekend en erkend wordt.

 

Stimuleren van productontwikkeling

Het is een simpel rekensommetje. Hoe groter de doelgroep, hoe meer interesse een fabrikant heeft om hulpmiddelen te ontwikkelen. Zoals producten die geluid filteren en visueel dempende artikelen. We hebben een hulpmiddel geprobeerd te ontwikkelen en dat heeft de tweede prijs gewonnen in 2016 bij de Hersenbokaal. Het technische team is onder de naam Applaudio zelfstandig verder gegaan vanaf daar.

 

Research naar ziektebeeld sensorische overprikkeling

Serieus onderzoek hiernaar, zowel wetenschappelijk als op HBO niveau, is broodnodig. Hiervoor willen wij zo veel mogelijk informatie aanraken en fondsen werven. Wij hebben in samenwerking met onderzoeksbureau Soffos een onderzoek uitgevoerd. De resultaten staan vanaf 15 februari 2021 in de middag on line op Soffo.eu en de pagina onderzoek overprikkeling.
Meer onderzoek is nodig!

 

Met brede aanpak in beeld brengen

Het probleem overprikkeling onder de aandacht brengen van instanties, instellingen, woonvormen, medici, media, wetenschappelijk onderzoekers, audiologen en audiciens en ontwikkelaars van audiologische hulpapparatuur. Zorgen dat revalidatiecentra rekening houden met het probleem van overprikkeling door NAH, zodat ze zorgen dat aan de randvoorwaarden voldaan wordt waarmee iemand met een verstoorde prikkelverwerking optimaal kan revalideren.

 

Bouw mee aan ons kenniscentrum

Op verschillende manieren kun je meebouwen aan ons kenniscentrum en ons helpen met de realisatie van onze doelstellingen. Kun jij een bijdrage leveren?

  • Ben je ernstig prikkelgevoelig? Sluit je aan op Facebook, zie het mailformulier bij de link.
  • Wil je een onderzoek uitvoeren naar vermindering van sensorische overprikkeling bij NAH patiënten? Neem contact op.
  • Zie je mogelijkheden voor aanpassingen in openbare ruimten en instellingen of bij renovaties en nieuwbouwprojecten? Laat het ons weten!
  • Ben je journalist, documentairemaker, audioloog, audicien, fabrikant van gehooroplossingen, neuroloog, neurowetenschapper en wil je meer weten? Graag!
  • Wil je op een andere manier bijdragen aan deze website of Project Overprikkeling? Fantastisch!
  • Als laatste: Doneer! Onze stichting Foundation for Brain Injury Explanation heeft als rekeningnummer: NL 14 RBRB 0706 3888 95, o.v.v vervolgonderzoek overprikkeling. Wij zijn een ANBI stichting, dus een gift is aftrekbaar voor de belastingen. Dank je wel voor je gift!

 Aarzel niet, mail ons via het mailformulier! Dank je wel!