Home » Wat is overprikkeling » Leven met overprikkeling

Leven met overprikkeling bij hersenletsel, hoe is dat?

7 mensen in 7 zinnen

We vroegen zeven mensen om hun ervaringen met het leven met overprikkeling bij hersenletsel, in maximaal zeven zinnen te vertellen. Bedenk voor je gaat lezen eens hoe jij denkt dat het leven met overprikkeling bij hersenletsel is? En bedenk eens waar deze mensen mee geholpen zouden zijn?

Er is geen evidence based therapie voor overprikkeling. Sommigen hebben (deels) baat bij intensieve (functionele -) neurorevalidatie of neurovisuele therapie bij neuro-optometristen. Voor hen die er geen baat bij hebben zijn wij de patiëntenbelangenorganisatie die dit probleem bekend en erkend wil krijgen.

foto's van piaxbay i.v.m. privacy