Vooraf!

JAAAAA we hebben gewonnen. We hebben de Gouden Speld van Verdienste voor opvallend goed werk voor mensen met hersenletsel gewonnen voor Hersenletsel-uitleg en Project Overprikkeling. De prijs werd uitgereikt door bekend neuropsycholoog en auteur drs. Jenny Palm.

Voor de pers

Wilt u een item maken over overprikkeling, schakel ons dan in. (Het mailformulier op deze pagina is alleen voor de pers, niet voor andere onderwerpen). We hebben een goede documentaire op de plank liggen die professioneel gefilmd is en dat iemand met de ergste vorm van overprikkeling laat zien.
We hebben alle expertise in huis van neuropsychologen en artsen om de invaliderende aspecten te belichten. We zijn een patiëntenbelangenorganisatie en hebben geen winstoogmerk, laat staan een verdienmodel en daardoor onafhankelijk in onze visie. We zijn gepassioneerde deskundige vrijwilligers die ons het lot aantrekken van deze mensen met hersenletsel. Op dit moment zijn wij in de afrondende fase van het wetenschappelijk onderzoek naar overprikkeling.

We bouwen mee aan een prikkelarme woonvoorziening dat de eerste ter wereld zal zijn voor deze vergeten doelgroep. (TIJDELIJK STOPGEZET WEGENS TEKORT AAN 150.000 euro :( ) We hopen dat er snel meerdere prikkelarme woon-zorgcentra bij komen, want nu zijn er geen voorzieningen in de bestaande NAH woonvormen of verpleeghuizen.

De mensen die zeggen dat ze met trainingen met hun overprikkeling konden omgaan zijn niet de doorsnee patiënten, maar vallen in de categorie 'lichte' overprikkeling. Alhoewel iedereen het eigen leed ernstig vindt, zien wij de verschillen in de (klinische) praktijk. Mensen met 'ernstige' overprikkeling worden echt fysiek ziek van prikkels. Wij kunnen u in contact brengen met mensen die al hun volwassen leven lang geïsoleerd moeten leven door de erge vorm van overprikkeling. Vergelijk dit gerust met de quarantaine die mensen in coronatijd moeten doorstaan, maar dan levenslang. Dit probleem mag niet gebagatelliseerd worden. Dan doe je onrecht aan de velen die lijden en niet kunnen herstellen of deel kunnen nemen aan het openbare leven. We schatten het aantal, nieuwe mensen met hersenletsel en ernstige vorm van overprikkeling, in op ongeveer 40.000 per jaar. Het is een stille catastrofale epidemie.

Lees ook dit verhaal van journalist René Steenhorst: https://www.meerovermedisch.nl/article/overprikkeld-bart-is-al-30-jaar-in-lockdown/

9 november 2020: Volg het nieuws en lees 'de tussenrapportage van ons ONDERZOEK naar overprikkeling bij hersenletsel' op de pagina https://www.overprikkeling.com/onderzoek-overprikkeling
Wij publiceren het eindrapport op zijn laatst 15 februari 2021. Mogelijk nog 14 februari 2021.