Home » Voor de pers

Vooraf!

JAAAAA we hebben gewonnen. We hebben de Gouden Speld van Verdienste voor opvallend goed werk voor mensen met hersenletsel gewonnen voor Hersenletsel-uitleg en Project Overprikkeling. Zie de link van de organisator stichting BreinPijn

Voor de pers

Wilt u een item maken over overprikkeling, schakel ons dan in. (Dit mailadres is alleen voor pers, niet voor andere onderwerpen). We hebben een goede documentaire op de plank liggen die professioneel gefilmd is en dat iemand met de ergste vorm van overprikkeling laat zien.
We hebben alle expertise in huis van neuropsychologen en artsen om de invaliderende aspecten te belichten. We zijn een patiëntenbelangenorganisatie en hebben geen winstoogmerk, laat staan een verdienmodel en daardoor onafhankelijk in onze visie. We zijn gepassioneerde deskundige vrijwilligers die ons het lot aantrekken van deze mensen met hersenletsel.

We bouwen mee aan een prikkelarme woonvoorziening dat de eerste ter wereld zal zijn voor deze vergeten doelgroep. We hopen dat er snel meerdere prikkelarme woon-zorgcentra bij komen, want nu zijn er geen voorzieningen in de bestaande NAH woonvormen of verpleeghuizen.

De mensen die zeggen dat ze met trainingen met hun overprikkeling konden omgaan zijn niet de doorsnee patiënten, maar vallen in de categorie lichte overprikkeling. Wij kunnen u in contact brengen met mensen die al hun volwassen leven lang geïsoleerd moeten leven door de erge vorm van overprikkeling. Dit probleem mag niet gebagatelliseerd worden. Dan doe je onrecht aan de velen die lijden en niet kunnen herstellen of deel kunnen nemen aan het openbare leven. Het is een stille catastrofale epidemie.